Poplatky halová sezóna 2021/2022

pre sezónu 2021/2022

Členské poplatky pre hráčov klubu zaradených v tréningovom procese klubu počas halovej sezóny 2021/2022

Halová sezóna trvá 22 týždňov od 01.11.2021 do 03.04.2022. V prípade, ak by počas tohto obdobia došlo rozhodnutím vlády SR k zákazu športovej a tréningovej činnosti, budú poplatky pomerne krátené v závislosti od počtu týždňov, počas ktorých by zákaz trénovať trval.

Paušálne členské poplatky za skupinové tréningy počas celého obdobia:

Názov skupiny Počet tréningov za týždeň Poplatok
1. Malá prípravka 2x tenis 200€
2. Veľká prípravka 2x tenis 250€
3. Orange 1 + 2, Green 1 3x tenis + 1x kondička 400€
4. Green 2 + Yellow 2x tenis 300€
5. Žiaci a dorast BALÍK 1 2x tenis 375€
6. Žiaci a dorast BALÍK 2 3x tenis + 1x kondička 650€*
7. Žiaci dorast BALÍK 3 4x tenis + 2x kondička 900€*
8. Skupina M. Grolmusa BALÍK 4 5x tenis + 3x kondička + lopty 1 550€*

Pre hráčov iných klubov, ktorí zaevidovali prestup do nášho klubu v období od 15.10.2021 do 5.11.2021 platí prirážka 15%. Pre hráčov iných klubov platí prirážka 30%.

Poplatky sa hradia výlučne prevodom (vkladom) na účet klubu (nie v hotovosti) v nasledovných termínoch:

  1. 50% z poplatku najneskôr do 30. novembra 2021
  2. 50% z poplatku najneskôr do 20. januára 2022

 

Platobné údaje
Číslo účtu (IBAN) SK41 0900 0000 0000 4828 1403
Variabilný symbol pre prvých 50% 112021
Variabilný symbol pre druhých 50% 12022
Konštantný symbol 0558
Do poznámky uviesť členské zima a meno a priezvisko hráča

Poplatky za individuálne tréningy a sparingové zápasy (a tréningy) nad rámec základných balíkov.

* V balíkoch 2, 3 a 4 sú zahrnuté len ranné (pred školou) a popoludňajšie skupinové tréningy od pondelka do piatku. Dopoludňajšie individuálne tréningy počas celého týždňa a sparingové tréningy a zápasy počas víkendov sa platia extra nasledovne:

Cena za dvorec (stará aj nová hala): 10 €/hod
(platí len pre hráčov klubu zapojených v tréningovom procese).

Cena za 1 hod. individuálneho tréningu s trénerom + dozoru počas sparingového zápasu (nie je v nej zarátaná cena za dvorec):

Základná Zľavnená
Miloslav Grolmus 27,50€ 20€
Andy Brown 20€ 15€
Matúš Belanec 20€ 15€
Diana Zelenayová 20€ 15€

Zľavnená cena platí výhradne pre hráčov klubu, ktorí majú pre halovú sezónu 2021/2022 uhradený za skupinové tréningy balík 3 alebo plný balík 4.

Ohľadom zaradenia hráčov do skupín, ako aj ďalších otázok týkajúcich sa tréningu a poplatkov prosíme rodičov, aby v prípade potreby kontaktovali svojich trénerov.

Cenník klubu pre halovú sezónu 2021/2022

Halová sezóna prebieha oficiálne od pondelka 18. októbra 2021 do nedele 3. apríla 2022 (spolu 24 týždňov).

OBE HALY sú prednostne určené pre potreby (tréningový proces) deti, hráčov a členov klubu. Prípadné voľné hodiny budú poskytnuté na prenájom verejnosti a hráčom iných klubov.

Cenník za prenájom STAREJ HALY (povrch Taraflex)
Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00 hod 12€/hod
14:00 – 20:00 hod (len klub) 16€/hod
20:00 – 23:00 hod 14€/hod
Sobota, nedeľa, sviatok: 6:00 – 22:00 hod 14€/hod
Cenník za prenájom NOVEJ HALY (povrch GREEN SET COMFORT):
Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00 hod 14€/hod
14:00 – 20:00 hod (len klub) 18€/hod
20:00 – 23:00 hod 16€/hod
Sobota, nedeľa, sviatok: 6:00 – 22:00 hod 16€/hod

* Pre hráčov klubu zapojených v tréningovom procese klubu je cena počas víkendov a sviatkov 10 €/hod za novú aj starú halu (pre sparingové tréningy a zápasy nad rámec bežných tréningov).

Pri kúpe pevnej (fixnej) hodiny na celé obdobie (24 týždňov) a platbe do 30.11.2021 bude poskytnutá zľava vo výške 10%. Pri kúpe pevnej (fixnej) hodiny na min. 20 týždňov a platbe do 30.11.2021 bude poskytnutá zľava vo výške 5%.

Rezerváciu PEVNEJ HODINY na celú halovú sezónu je potrebné si dohodnúť s Andrejom Bartovicom, tel. 0905 645 074, mail: bartovic@abcontact.sk.

Bežné jednorázové hranie sa objednáva telefonicky na čísle 0917 171 018.