Poplatky halová sezóna 2022/2023

Členské poplatky pre hráčov klubu zaradených v tréningovom procese od 31.10.2022 do 1.1.2023

V prípade, ak by počas tohto obdobia došlo rozhodnutím vlády SR k zákazu športovej a tréningovej činnosti, budú poplatky pomerne krátené v závislosti od počtu týždňov, počas ktorých by zákaz trénovať trval.

Paušálne poplatky za skupinové tréningy od 31.10.2022 do 01.01.2023:

Názov skupiny Počet tréningov za týždeň Poplatok
1. Dorast + dospelí (hlavný tréner M. Grolmus, asistent trénera M. Belanec)
a. Balík 1 5x tenis + 3x kondička 700€
b. Balík 2 4x tenis + 2x kondička 580€
2. Dorast + žiaci (hlavní tréneri M. Belanec, D. Zelenayová a A. Brown)
a. Balík 3 4x tenis + 2x kondička 500€
b. Balík 4 3x tenis + 1x kondička 360€
c. Balík 5 2x tenis (3 hod. tenis) 230€
3. Yellow 1 2x tenis (2 hod. tenis) 140€
4. Yellow 2 2x tenis (2 hod. tenis) 130€
5. Green 1 3x tenis + 1x kondička 250€
6. Green 2* 2x tenis (2 hod. tenis) 130€
7. Orange a Red 2x tenis (2 hod. tenis) 120€

* možné pridať 1 kondičku týždenne za 40 € (pre obdobie 31.10.22-01.01.23)

Pre hráčov iných klubov, ktorí zaevidovali prestup do nášho klubu v období od 15.10.2022 do 5.11.2022 platí prirážka 15%. Pre hráčov iných klubov platí prirážka 30%.

Paušálny poplatok za skupinové tréningy od 31.10.2022 do 01.01.2023 je potrebné uhradiť na účet klubu do 26.10.2022.

Poplatky za individuálne tréningy a sparingové zápasy a tréningy nad rámec skupinových tréningov

V skupinových tréningoch sú zahrnuté len popoludňajšie skupinové tréningy od pondelka do piatku. Individuálne tréningy, sparingové tréningy a zápasy nad rámec skupinových tréningov sa platia extra nasledovne:

Cena za dvorec: viď cenník klubu pre halovú sezónu 2022/2023

Cena za 1 hod. individuálneho tréningu s trénerom + dozoru počas sparingového tréningu, alebo zápasu (nie je v nej zarátaná cena za dvorec):

Domáci hráč Cudzí hráč
Miloslav Grolmus (licencia „B“) 24€ 30€
Andy Brown (licencia „C“) 20€ 25€
Matúš Belanec (licencia „C“) 20€ 25€
Diana Zelenayová (licencia „C“) 20€ 25€

Pozri tiež:

– Klubové pravidlá ohľadom tréningového procesu v halovej sezóne 2022/2023
– Cenník klubu pre halovú sezónu platný od 31.10.2022 do 1.1.2023

Schválené Výborom klubu dňa 11. októbra 2022.

Cenník klubu pre halovú sezónu 2021/2022

platný od 31.10.2022 do 1.1.2023

OBE HALY sú prednostne určené pre hranie klubových hráčov a trénerov. Prípadné voľné hodiny budú poskytnuté na prenájom verejnosti a hráčom iných klubov.

Cenník za prenájom oboch hál (povrch GREEN SET COMFORT):
Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00 hod 16€/hod*
14:00 – 20:00 hod 24€/hod
20:00 – 22:00 hod 20€/hod
Sobota, nedeľa, sviatok: 6:00 – 22:00 hod 24€/hod

* Pre hráčov klubu zapojených v tréningovom procese klubu je cena počas pracovných dní od 6,00 hod do 14,00 hod 12 €/hod. a počas víkendov a sviatkov po celý deň 16 €/hod za nasledovných podmienok:

a) platí pre individuálne tréningy s klubovými trénermi,
b) platí pre sparingové tréningy a zápasy medzi klubovými hráčmi,
c) neplatí v prípade, ak klubový hráč hrá alebo trénuje s neklubovým hráčom alebo trénerom.

Pri kúpe pevnej (fixnej) hodiny do 26.10.2022 poskytne klub zľavu vo výške 2€/hodina. Klubom odsúhlasené pevné (fixné) hodiny na obdobie od 31.10.2022 do 1.1.2023 musia byť uhradené do 26.10.2022, inak naň neexistuje nárok.

Rezerváciu PEVNEJ (FIXNEJ) HODINY na celú halovú sezónu je potrebné si dohodnúť s Andrejom Bartovicom, tel. 0905 645 074, mail: bartovic@abcontact.sk.

Bežné jednorázové hranie sa objednáva telefonicky na čísle 0917 171 018.

Do 30.10.2022 platí pre obe haly letná cena 16 €/hodina.

Schválené Výborom klubu dňa 11. októbra 2022.

Klubové pravidlá ohľadom tréningového procesu v halovej sezóne 2022/2023

platný od 31.10.2022 do 1.1.2023

Tréningový proces:

 1. Rozdelenie hráčov do tréningových skupín je v plnej dispozícii trénerov.
 2. Skupinové tréningy prebiehajú spravidla v pondelok až piatok od 14,00 do 20,00 hod.
 3. Hráči (resp. ich zákonní zástupcovia) v kategóriách žiactvo, dorast a dospelí sú povinní nahlásiť vybraný balík mailom na info@tenispiestany.sk najneskôr do 26.10.2022.
 4. Znižovanie nahlásených tréningových balíkov hráča počas prebiehajúcej časti sezóny nie je možné.
 5. Poplatky za skupinový tréningový proces majú charakter paušálneho poplatku za celé obdobie (neprepočítavajú sa na mesiace ani týždne).
 6. Individuálne tréningy, sparingové tréningy a zápasy nad rámec skupinových tréningov, na ktorých je prítomný klubový tréner, sa platia nad rámec poplatkov za skupinové tréningy a pozostávajú z ceny za dvorec (viď cenník klubu pre halovú sezónu 2022/2023) a odmena trénera (viď poplatky).
 7. Za neúčasť dieťaťa v tréningovom procese z dôvodov ako sú choroba, karanténa, dovolenka, účasť na turnaji a pod. neposkytuje klub žiadnu finančnú kompenzáciu (s výnimkou podľa bodu 8.)
 8. V prípade dlhodobej choroby, alebo zranenie (v dĺžke min. 1 mesiac) môže klub k takejto kompenzácii pristúpiť.
 9. Z tréningového procesu môže zákonný zástupca odhlásiť svoje dieťa len pred začiatkom halovej sezóny (do 26.10.2022) a pred začiatkom letnej sezóny (marec 2023), a to mailom na info@tenispiestany.sk.
 10. Hráči iných klubov sa môžu do tréningového procesu zapojiť až po odsúhlasení zo strany vedenia klubu.

 

Platba za tréningy:

 1. Všetky poplatky za tréningy (skupinové, individuálne) sa platia prevodom na účet klubu č. SK41 0900 0000 0000 4828 1403 (v SLSP).
 2. Poplatky sa skupinové tréningy počas halovej sezóny 2022/2023 sa platia na 2x nasledovne:
  1. Za obdobie od 31.10.2022 do 01.01.2023 najneskôr do 26.10.2022, VS: 111, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
  2. Za obdobie od 02.01.2023 do 02.04.2023 najneskôr do 20.01.2023, VS: 222, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča.
 3. Poplatky za individuálne tréningy sa vyúčtovávajú a platia 1x mesačne.

 

Hranie v halách mimo tréningového procesu klubu:

 1. Všetci klubový hráči majú možnosť si objednať / zakúpiť voľné hodiny v halách za zvýhodnené klubové ceny (viď cenník).
 2. Fixné (pevné) hodiny na obdobie od 31.10.2022 do 1.1.2023, po odsúhlasení ich času zo strany klubu, musia byť uhradené na účet klubu vopred do 26.10.2022, v opačnom prípade naň neexistuje nárok.

 

Prípadné otázky ohľadom poplatkov je možné zaslať mailom na info@tenispiestany.sk.

Schválené Výborom klubu dňa 11. októbra 2022.