Areál TK Kúpele Piešťany je od 02.11.2020 otvorený a tréningový proces obnovený za nasledujúcich podmienok

V zmysle Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu od 02. 11. 2020 (ďalej len „Usmernenie“),

od 02. 11. 2020 obnovujeme tréningový proces v klube a otvárame obe tenisové haly pre verejnosť, za týchto pravidiel:

Všeobecné pravidlá pre verejnosť aj tréningový proces v klube:

 1. Pred vstupom do tenisových hál vykonajte povinnú dezinfekciu rúk.
 2. Rúška nie sú povinné pri samotnej športovej činnosti (len odporúčané). Pri akejkoľvek inej činnosti, ako aj pri vstupe a odchode z hál, však musia mať všetky osoby horné aj dolné dýchacie cesty prekryté.
 3. Vstup do tenisových hál je povolený len za účelom hrania tenisu/resp. kondičného tréningu v telocvični v starej hale.
 4. Športovú aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku (hala, telocvičňa) môže vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera).
 5. Toalety (pánske aj dámske) sú aktuálne k dispozícii len v Starej hale. Čoskoro budú k dispozícii aj toalety vo veži oproti letnej terase (pre potreby hráčov hrajúcich v Novej hale).

Pre verejnosť:

 1. Všetci záujemcovia o hru z radov verejnosti sa pred hraním musia preukázať klubom poverenej osobe NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19 vykonanom v termíne a v súlade s Uznesením.
 2. Rezervovať hranie v hale si môžete telefonicky (nie sms) na čísle: 0917 171 018.

Pre tréningový proces v klube:

 1. Všetci tréneri sa pred prvým tréningom dňa 02. 11. 2020 preukážu štatutárovi klubu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19 vykonanom v termíne a v súlade s Uznesením.
 2. Každý hráč (dieťa) staršie ako 10 rokov sa pred prvým tréningom dňa 02. 11. 2020 preukáže svojmu trénerovi NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19 vykonanom v termíne a v súlade s Uznesením.
 3. Tréningový proces v klube bude prebiehať podľa pravidelného týždenného rozpisu (harmonogramu) pre celú halovú sezónu 2020/2021, ktorý s hráčmi a rodičmi odkomunikovali tréneri počas októbra.
 4. Rodičia nemajú vstup do tenisových hál povolený, na svoje deti čakajú mimo priestor tenisových hál.
 5. Deti do 18 rokov pri výkone športovej činnosti používajú výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom.