História Klubu

Prehľad histórie

Prvý tenisový dvorec v Piešťanoch existoval už od roku 1891 a postupne vyrástlo v kúpeľnom parku šesť dvorcov.

1923

sa uskutočnil v Piešťanoch prvý medzinárodný turnaj.

1926

11. februára sa v spojení s kúpeľmi uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie piešťanského Lawn tennis clubu, súčasný tenisový klub je jeho následníkom.

1932

Generál Davis, ktorého meno nesie slávny Davis cup, otváral nový centrálny dvorec.

V období od založenia klubu do druhej svetovej vojny sa na dvorcoch predstavili najlepší svetoví hráči, o.i. Koželuh, Drobný, Borotra, Cochet, Hopman, Crawford, Cramm, Asbóth. Najúspešnejším hráčom ktorý vyrástol na dvorcoch v predvojnovom období bol J. Košinár. Tenis v Piešťanoch obmedzene fungoval i v období druhej svetovej vojny, hneď po jej ukončení sa obnovili domáce i medzinárodné aktivity, do klubu opäť pravidelne chodili najlepší československí hráči.

1953

sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska, potom sa už turnaje v klube konali každoročne. Od roku 1955 sa v klube začalo intenzívne pracovať s mládežou a postupne v ňom vyrastali generácie mimoriadne úspešných hráčov, medailistov z majstrovstiev Slovenska a Československa, víťazov domácich i medzinárodných turnajov. Dosiahnuté úspechy sú najpodrobnejšie zhrnuté v troch publikáciách, ktoré klub vydal prisvojich výročiach v rokoch 1986, 1996 a 2006.

1974

zanikol areál v kúpeľnom parku

1975

začalo sa hrať na súčasných dvorcoch. Areál sa postupne rozrastal, k jeho prednostiam patrí aj nádherná stromová aleja.

Dnes

má náš areál 11 vonkajších antukových dvorcov, 2 asfaltové a 2 vnútorné dvorce s povrchom Taraflex.

Náš areál

11 vonkajších
dvorcov

s antukovým povrchom

2 vonkajšie
dvorce

s asfaltovým povrchom

2 vnútorné
dvorce

s povrchom Greenset Comfort

Historické fotografie