DAJTE DETI NA TENIS

Tenisový klub Kúpele Piešťany v novembri 2021 spustil projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. Základným cieľom projektu je dať deťom vo veku od 5 do 8 rokov možnosť si vyskúšať tenis a v prípade záujmu si osvojiť základy tejto krásne hry v prípravke klubu. Nakoľko sa projekt v rokoch 2022 a 2023 osvedčil, pokračujeme v ňom aj v roku 2024. Všetky deti sú vítané, aby prišli vyskúšať a ochutnať čaro toho krásneho športu.