Výbor a stanovy

Dňa 9.9.2021 sa konala Členská schôdza klubu. Vyhodnotila uplynulé obdobie, schválila príslušné dokumenty a zvolila nový výbor klubu v zložení:
Karol
Ambra
Andrej
Bartovic

prezident

Andrew
Brown
Andreas
Schuster
Stanovy klubu