Výbor a stanovy

Dňa 21.3.2023 sa konala Členská schôdza klubu. Vyhodnotila uplynulé obdobie, schválila príslušné dokumenty a zvolila nový výbor klubu v zložení:
Karol
Ambra
Andrej
Bartovic

prezident

Andrew
Brown
Marián
Gono
Jozef
Mĺkvy
Stanovy klubu