Výbor a stanovy

Dňa 28.3.2019 sa konala Členská schôdza klubu. Vyhodnotila uplynulé obdobie, schválila príslušné dokumenty a zvolila nový výbor klubu v zložení:
JUDr. Tomáš
Klieštenec
Ing. Tomáš
Talajka
Mgr. Andrej
Bartovic

prezident

Ing. Jozef
Mĺkvy
Stanovy klubu