Cenník dvorcov a hál pre letnú sezónu 2024

 

Cenník dvorcov a hál od 01.04.2024 do 13.10.2024

1.       Sezónny lístok – základná cena                                                       130 €/osoba

2.       Sezónny lístok zľavnený pre členov klubu                                     100 €/osoba

3.       Sezónny lístok zľavnený pre dôchodcov                                               110 €/osoba

4.       Asfaltový dvorec – jednotná cena                                                        3 €/hod

5.       Antukový dvorec – základná cena                                                      7 €/hod

6.       Antukový dvorec zľavnený v pracovný deň do 14,00 hod              5 €/hod

7.       Antukový dvorec s umelým osvetlením                                              12 €/hod

8.       Hala – základná cena                                                                             14 €/hod

9.       Hala zľavnená cena v pracovný deň do 14,00 hod                            12 €/hod

10.  Hala pre hráčov so zakúpeným sezónnym lístkom                              8 €/hod

11.  Antukový dvorec s umelým osvetlením pre hráčov so zakúpeným sezónnym lístkom               4 €/hod

 

Vysvetlivky k cenníku:

1.       Poplatok za hodinové hranie je každý hráč povinný uhradiť pred vstupom na dvorec, na letnej recepcii.

2.       Sezónne lístky je možné zakúpiť:

a)       v hotovosti na recepcii klubu, alebo

b)      bankovým prevodom na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 (VS: 777, ŠS: dátum narodenia hráča, KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko hráča).

3.       Pokiaľ hráč nemá uhradený sezónny lístok, platí podľa cenníku za hodinové hranie.

4.       V sezónnom lístku je zahnuté len hranie na vonkajších dvorcoch. Za hranie v halách a pod umelým osvetlením platia pre hráčov so zakúpeným sezónnym lístkom ceny podľa bodov 10 a 11 cenníka.

5.       Za členov klubu sa pre potreby úhrady zľavneného sezónneho lístka považujú:

a)       členovia starší ako 18 rokov s hlasovacím právom na členskej schôdzi v roku 2024 a

b)      hráči ročníka 2006 a mladší s platnou klubovou registráciou v STZ pre sezónu 2024.

6.       Za dôchodcov sa pre potreby úhrady zľavneného sezónneho lístka považujú osoby narodené v roku 1959 a skôr.

7.       Hráči so zakúpeným sezónnym lístkom sú povinní:

a)       každé hranie vopred rezervovať na recepcii a

b)      rešpektovať obmedzenia v hraní počas klubom organizovaných turnajov.

 

Schválené výborom klubu dňa 27.3.2024