Darujte nám 2% z dane

Milí členovia klubu, rodičia, nadšenci a priaznivci tenisu,

Tenisový klub Kúpele Piešťany sa dlhodobo snaží umožniť čo najvyššiemu počtu záujemcov zmysluplne, zdravo a s radosťou využívať voľný čas. Dávame zverencom nielen pevné základy tenisu, ale aj zdravého a aktívneho životného štýlu.

Vlani sa nám podarilo vďaka Vašim 2% z dane kúpiť lopty a ďalšie tréningové pomôcky pre všetky kategórie, klubové tričká pre všetky deti, kúpiť 3 sady nových umelých čiar a dať opraviť poškodené tenisové siete. Vaša podpora pomohla utužiť klubizmus a zlepšiť kvalitu dvorcov a hrania ako takého.

Preto si Vás aj v tomto roku dovoľujeme požiadať o pomoc vo forme 2% Vašich daní, ktorá nám umožní naďalej rozširovať a skvalitňovať činnosť nášho klubu aj v roku 2021. Veľmi si vážime Vašu dôveru a verte, že tieto peniaze sú pre nás veľkým prínosom.

Stiahnite si predpripravené dokumenty: Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Napredujeme aj vďaka Vašej pomoci.

Ď a k u j e m e !

Vedenie a tréneri Tenisového klubu Kúpele Piešťany