Areál TK Kúpele Piešťany je od 24.10.2020 do 1.11.2020 uzatvorený a tréningový proces prerušený.

Súčasná pandemická situácia si vyžaduje aj takéto riešenia aby sa zamedzilo pohybu obyvateľstva a tým aj šíreniu Covid-19. Zdravie je nám prvoradé a preto výbor klubu jednohlasne odsúhlasil uzatvorenie areálu od 24.10.2020 do 1.11.2020 a taktiež prerušenie tréningového procesu. Buďme zodpovední a prečkajme „lockdown“.

Verme, že zdraví sa budeme môcť k tenisu a trénovaniu vrátiť v pondelok 2.11.2020.