Členská schôdza TK Kúpele Piešťany sa uskutoční 9.9.2021 o 18,00 hod v reštaurácii v starej hale – na ul. E. Belluša 2, v Piešťanoch.

Členská schôdza Tenisového klubu Kúpele Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra 2021 o 18,00 hod v reštaurácii v starej hale – na ul. E. Belluša 2, v Piešťanoch.

Návrh programu členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu členskej schôdze
 3. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze
 4. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze
 5. Schválenie Správy o činnosti klubu v rokoch 2019-2020
 6. Schválenie Správy o hospodárení klubu v rokoch 2019-2020
 7. Prerokovanie predbežnej správy o činnosti klubu v roku 2021
 8. Prerokovanie predbežného plánu činnosti klubu na sezónu 2022 (15.10.2021-15.10.2022)
 9. Diskusia
 10. Voľba Výboru klubu na obdobie dvoch rokov
 11. Záver

V Piešťanoch, dňa 22. augusta 2021

V mene Výboru klubu
Mgr. Andrej Bartovic, prezident klubu