Mgr. Marek Hrehorčík

Tréner, Licencia A 5

Výborne poznám koncepciu piešťanského tenisu…
Pochádzam z Piešťan

a v Tenisovom Klube Kúpele Piešťany som tenisovo vyrastal odmalička. Prešiel som viacerými trénermi a nakoniec som sa ako žiak dostal do tréningového strediska mládeže (TSM). Trénerská stolička sa mi zapáčila a po troch rokoch pôsobenia na voľnej nohe, som v našom klube trénoval popri štúdiu na strednej i vysokej škole. Zostal som tu až doteraz.

V Piešťanoch som si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami

od detí až po mužov. Keďže v histórii klubu boli družstvá vysoko vážené, som rád, že sa mi podarilo v Piešťanoch odohrať všetky kategórie. Niekoľkokrát sme boli majstrami Slovenska v doraste, či účastníci extraligy, ktorú sme vybojovali postupom z prvej ligy ešte za mojich aktívnych hráčskych čias. Ako hráč som sa umiestnil do 8. miesta na Slovensku vo svojom ročníku od mladšieho žiactva až po mladší dorast vo dvojhre, v tej dobe to bol ešte oddelený rebríček. Počas svojej hráčskej kariéry som nikdy nehral v inom klube (vrátane hosťovania).

Vyštudoval som FTVŠ

so zameraním na tenisové trénerstvo a som držiteľom najvyššej možnej licencie na Slovensku (A5). Byť trénerom v našom piešťanskom klube sa mi zdalo po ukončení štúdia ako najlepší variant, keďže som dôverne poznal prostredie a koncepciu klubu. Počas svojej trénerskej kariéry som viedol viacero medailistov z majstrovstiev Slovenskej republiky i účastníkov na majstrovstvách Európy. S družstvami sa mi podarilo vybojovať viacero medailí.

Moje zameranie je hlavne

na súťažný tenis a dosahovanie čo najlepších výsledkov s pridelenými hráčmi klubu. Popri trénovaní v klube som od roku 2016 stal členom trénerskej rady ako poradného orgánu pre Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu, kde riešime otázky ohľadom mládežníckeho vrcholového tenisu a reprezentáciu Slovenskej republiky žiackeho a juniorského veku. Bol som členom viacerých výjazdov reprezentácie v rámci Európy a pôsobím aj na reprezentačných sústredeniach a zúčastňujem sa testovaní.