Premena klubovej posilňovne na modernú telocvičňu

Premena klubovej posilňovne na modernú telocvičňu

Snažíme sa napredovať a ísť s dobou. Pomáhajú nám v tom aj partneri a sponzori, bez ktorých by sa už dnes šport pre mládež na úrovni robiť nedal. Tréneri si uvedomujú, že pre správny tenisový vývoj našich mladých tenisových nádejí je potrebné zabezpečiť správny tréningový balans medzi telo jednostranne zaťažujúcimi tenisovými tréningami a fyzickou prípravou zameranou na správne kompenzačné cvičenia a posilňovanie celého tela, tak aby sa u hráčov v čo najväčšej miere predchádzalo nesprávnym pohybovým návykom a zraneniam.

Z toho dôvodu jedným z cieľov klubu na rok 2020 bola rekonštrukcia 35-ročnej posilňovne v starej hale na modernú telocvičňu. Prerod nebol jednoduchý a v priebehu prác nás stretlo veľa stavebno-technických prekvapení. Postupne od apríla bola odstránená pôvodná podlaha, naliaty nový poter a hydroizolácia, opravené a vymaľované okná, vystierkované a vymaľované všetky steny a strop, kompletne vymenené osvetlenie a osadené nové radiátory. Na záver bola na podlahu položená špeciálna fitness podlaha a dokúpené tréningové pomôcky (expandery, fit lopty, ľahké činky a medicinbaly, rebriny, hrazda, atď.) potrebné pre cvičenia zamerané na správny vývoj svalstva tenisových hráčov.

Po pol roku s radosťou hlásime CIEĽ SPLNENÝ – naše deti môžu od novembra trénovať v príjemnom prostredí a s kvalitnými pomôckami.

Špeciálna vďaka klubu patrí pánovi Petrovi Bernátovi a jeho firme www.chirosan.sk, ktorá adresne poskytla sponzorské finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične a tiež pánom Petrovi Semanovi st., Antonovi Lojovi a Michalovi Matulayovi, ktorí samotné práce zrealizovali.

Na autentických záberoch si môžete pozrieť ako sa posilňovňa v čase zmenila na telocvičňu.