Ukončenie letnej sezóny sa uskutoční v soboru 10.10.2020 od 9,30 hod, podrobné informácie čoskoro.