Členská schôdza TK Kúpele Piešťany sa uskutoční 9.9..2021 o 18,00 hod v reštaurácii v starej hale – na ul. E. Belluša 2, v Piešťanoch.