Letná sezóna 2022 je TU !

Od pondelka 11. apríla 2022 sa v našom klube naplno rozbieha letná sezóna. Medziročný rast cien a prevádzkových nákladov výrazne zasiahol aj nás a preto sme museli pristúpiť k miernemu zvýšeniu cien za hodinové hranie. Sezónny lístok (SL) sme však ponechali za rovnakú cenu ako bol vlani – 150 € (pre členov a dôchodcov 125 €) .  V prípade, ak máte záujem o kúpu SL, uhraďte pred vašim prvým hraním na účet klubu SK41 0900 0000 0000 4828 1403 sumu 150 €, resp. 125 € a do pozn. uveďte SL, meno a priezvisko hráča a rok narodenia. Po úhrade SL (do 24 hod) budete automaticky vedený na recepcii klubu v zozname hráčov s uhradeným SL.

Rezervácia hrania bude prebiehať rovnako ako vlani na čísle 0917 171 018. Prosíme všetkých hráčov, aby ste si pred každým hraním rezervovali dvorec telefonicky a po hre dvorec riadne podľa pokynov hlavného kurtára upravili.

Počas sezóny 2022 sa v našom klube uskutočnia 3 medzinárodné a veľké množstvo celoštátnych turnajov. Z tohto dôvodu bude počas prvých dní veľkých turnajov hranie pre verejnosť obmedzené.

Letná terasa bude otvorená počnúc pondelkom 11.4.2022 denne od 15,00 hod.

Veľa radosti na dvorcoch aj mimo nich Vám praje Výbor klubu TK Kúpele Piešťany.

Cenník pre letnú sezónu 2022:

https://tenispiestany.sk/wp-content/uploads/Cennik_2022.pdf

Kalendár turnajov v roku 2022:

https://tenispiestany.sk/wp-content/uploads/Kalendar_2022.pdf

Sezónny lístok na rok 2022:

https://tenispiestany.sk/wp-content/uploads/SL-PDF.pdf