Staré asfalty sa počas leta 2024 zmenia na moderné hardy

V termíne od 10.6.2024 do 20.9.2024 budeme v našom areáli realizovať projekt „Obnova športového povrchu na dvoch tenisových kurtoch s oplotením“, v rámci ktorého budú nahradené dva staré asfaltové dvorce, modernými tenisovými dvorcami s tvrdým povrchom. Celkový rozpočet projektu je 220 132,00 € s DPH. Fond na podporu športu podporí projekt príspevkom vo výške 152 734 € (69,38€). Zvyšných 67 398 € (30,62%) dofinancuje klub vlastnými zdrojmi.