V termíne 25. – 28. 5. 2021 hostíme Letné majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v tenise. Účastníci a návštevníci nájdu na tomto mieste všetky potrebné informácie a organizačné pokyny.

Letné majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v tenise

V termíne 25. – 28. 5. 2021 hostíme Letné majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v tenise. Účastníci a návštevníci nájdu na tomto mieste všetky potrebné informácie a organizačné pokyny.

Organizačný výbor Letných MSR staršieho žiactva v tenise:  

RIADITEĽ:                                Mgr. Andrej Bartovic              0905 645 074

VÝKONNÝ RIADITEĽ:           Ing. Patrik Drozd                     0905 874 499

VRCHNÝ ROZHODCA:          Milan Baláž (A)                                   0915 857 359

ZÁSTUPCA VR. ROZHODCU:   Ivan Orviský (B)                      0905 552 465

EMPAJROVÝ ROZHODCOVIA: Juraj Slezák a Martin Pavlík

ZDRAVOTNÍK:                              Eva Poláčiková

TECH.  ZABEZPEČENIE:           Milan Danko, Anton Loj, Filip Urbánek, Kim Pritchard,

Roman Lobotka, Jaroslava Magulová, Nikola Černá

VYPLETANIE RAKIET (za úhradu):       Anton Gudiak              +421-903-843901

Tomáš Talajka            +421-908-727113

 

Kancelária riaditeľstva turnaja sa nachádza na poschodí v starej hale: 

V kancelárii riaditeľstva turnaja:

 • prebieha prezentácia hráčov a kontrola testov
 • sa zapisuje do štvorhier
 • sa preberajú lopty pred zápasom
 • sa nahlasujú výsledky zápasov a odovzdanie lôpt po zápase
 • Vám poskytneme požadované informácie

 

Športovo – organizačné pokyny:

Turnaj sa hrá podľa platných pravidiel tenisu, športovo-technických predpisov tenisu a ROZPISU pre Letné majstrovstvá Slovenska v tenise na rok 2021.

Zároveň žiadame hráčov, rodičov a trénerov, aby rešpektovali a dodržovali nasledovné:

 • Podľa momentálne platnej vyhlášky ÚVZ SR sú všetci účastníci M SR st. žiactva povinní usporiadateľovi predložiť pri prezentácii negatívny RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín! Bez negatívneho testu nebude hráčovi povolený štart v súťaži. Test je možné nahradiť potvrdeniami o skutočnostiach uvedených v § 7 Vyhlášky ÚVZ SR.
 • Podujatia sa môžu uskutočniť aj za prítomnosti divákov za podmienok dodržania ustanovení platnej Vyhlášky ÚVZ SR, týkajúcich sa organizácie hromadných športových podujatí, predovšetkým § 5.
 • Každý hráč sa prezentuje osobne min. 20 minút pred začiatkom svojho prvého zápasu v kancelárii riaditeľstva turnaja (na poschodí v starej hale).
 • Pred zápasom si hráči vyzdvihnú lopty na zápas v kancelárii riaditeľstva turnaja.
 • Zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov, okrem zápasov na centrálnom dvorci č. 4, z ktorých je zabezpečený Live Scoring a Live Streaming.
 • Počas striedaní oddychujú hráči výhradne na empajroch medzi dvorcami, nie na tribúnkach mimo dvorcov.
 • Rodičia a tréneri nevstupujú počas zápasu na dvorec, nezdržiavajú sa ani v uličkách medzi dvorcami (za krátkou stranou dvorca), nezasahujú do zápasu a nepoučujú svoje deti (zverencov)!
 • Na príchod a odchod z dvorcov č. 3, 5, 7 a 9 používajú hráči uličky medzi dvorcami a nie prechod cez dvorce č. 2, 4, 6, 8, čím sa vyhnú rušeniu hráčov hrajúcich na týchto dvorcoch.
 • Víťaz(ka) každého zápasu príde nahlásiť výsledok do kancelárie riaditeľstva turnaja a donesie lopty.
 • Dvorce na rozohrávku pred prvými zápasmi dňa si rezervujte deň vopred v kancelárii riaditeľstva turnaja.

 

ŠATNE, SPRCHY A TOALETY:

Pre účastníkov turnaja sú k dispozícii:

 • Na prízemí v starej hale – so vstupom od ulice E. Belluša, prechod cez reštauráciu je zatvorený.
 • V sociálnej budove klubu za dvorcami č. 10 a 11 (pri letnom vchode).
 • Toalety aj oproti letnej terase.

 

MIESTNOSŤ ZDRAVOTNÍČKY sa nachádza medzi šatňami na prízemí v starej hale so vstupom od ulice E. Belluša, prechod cez reštauráciu je zatvorený.

 

STRAVOVANIE bude možné priamo v areáli klubu na letnej terase pod starou halou.

 

PARKOVANIE A VCHODY DO AREÁLU:

Pre vstup do areálu a parkovanie môžete využiť:

 • Hlavný vchod do areálu zo severnej strany – od ulice E. Belluša, s parkovaním pred starou halou na ulici (adresa) E. Belluša 2, Piešťany.
 • Letný vchod do areálu z južnej strany (za dvorcami č. 10 a 11) – od Kuzmányho ulice, s možnosťou parkovania na parkovisku pred futbalovým štadiónom a pred DIPLOMAT arénou (basketbalovou halou), adresa Kuzmányho 19, Piešťany.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM (upravený 26.5.2021 o 19,00 hod):

 

Prihlášky do štvorhry sa podávajú v kancelárii riaditeľstva turnaja v utorok 25.5.2021 v čase chlapci do 14,00 hod. a dievčatá do 16,00 hod.

 

UTOROK 25.5.2021:

 • Predkolo dvojhry chlapcov (16 zápasov)
 • Predkolo dvojhry dievčat (16 zápasov)
 • 1.kolo dvojhry chlapcov (16 zápasov)
 • 1.kolo dvojhry dievčat (16 zápasov)

 

STREDA 26.5.2021:

 • 2.kolo dvojhry chlapcov (8 zápasov)
 • 2.kolo dvojhry dievčat (8 zápasov)
 • Predkolo štvorhry chlapcov (max. 8 zápasov)
 • Predkolo štvorhry dievčat (max. 8 zápasov)
 • 1.kolo štvorhry chlapcov (8 zápasov)
 • 1.kolo štvorhry dievčat (8 zápasov)
 • Štvrťfinále štvorhry chlapcov (4 zápasy)
 • Štvrťfinále štvorhry dievčat (4 zápasy)

 

ŠTVRTOK 27.5.2021:

 • Štvrťfinále dvojhry chlapcov (4 zápasy)
 • Štvrťfinále dvojhry dievčat (4 zápasy)

prestávka na oddych

 • Semifinále štvorhry chlapcov (2 zápasy)
 • Semifinále štvorhry dievčat (2 zápasy)

prestávka na oddych

 • Finále štvorhry chlapcov (1 zápas)
 • Finále štvorhry dievčat (1 zápas)

 

PIATOK 28.5.2021:

 • Semifinále dvojhry chlapcov (2 zápasy)
 • Semifinále dvojhry dievčat (2 zápasy)

prestávka na oddych min. 3 hodiny

 • Finále dvojhry chlapcov (1 zápas)
 • Finále dvojhry dievčat (1 zápas)

 

Najskorší začiatok zápasov je v jednotlivých dňoch je o 9,00 hod. Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne. Úprava programu je v právomoci riaditeľstva majstrovstiev. V prípade nepriaznivého počasia môže usporiadateľ presunúť zápasy do haly.