Základné zásady pre hranie a údržbu tenisového dvorca

O tenisové dvorce je potrebné sa nepretržite počas sezóny riadne starať. O hráčskej vyspelosti tenistu nehovorí len jeho hra, ale aj ako sa na dvorci správa a ako si po sebe upraví kurt po skončení hry.
Všetkých hráčov preto žiadame, aby dodržiavali základné pravidlá uvedené na obrázku. Len v takom prípade dokážeme spoločne udržať požadovanú kvalitu dvorcov.