Poplatky

pre sezónu 2021

Členské poplatky pre hráčov zaradených v tréningovom procese klubu počas halovej sezóny 2020/2021

Halová sezóna trvá 22 týždňov od 02.11.2020 do 04.04.2021. V prípade, ak by počas tohto obdobia došlo rozhodnutím vlády SR k zákazu športovej a tréningovej činnosti, budú poplatky pomerne krátené v závislosti od počtu týždňov, počas ktorých by zákaz trénovať trval.
Paušálny členský poplatok za halovú sezónu 2020/2021*:
1. Kurz 2020 a malá prípravka: 2x tenis týždenne 250 €
2. Veľká prípravka: 3x tenis + 1x kondička týždenne 400 €
3. Deti, žiaci, dorast BALÍK 1: 2x tenis týždenne 300 €
4. Deti, žiaci, dorast BALÍK 2: 3x tenis + 1x kondička týždenne 475 €**
5. Deti, žiaci, dorast BALÍK 3: 4x tenis + 2x kondička týždenne 650 €**
6. Hráči zaradení v tréningovej skupine M. Grolmusa bude doplnené **

*Poplatky platia iba pre členov (hráčov) registrovaných v STZ za klub.
** V balíku sú zahrnuté len skupinové tréningy. Individuálne sa platia extra.

Pre hráčov registrovaných v inom klube, ktorí trénujú v klube a zaevidovali prestup do klubu v období od 15.10.2020 do 5.11.2020 platí prirážka 20%.

Pre hráčov registrovaných v inom klube, ktorí trénujú v klube platí prirážka 40%.

Poplatky za hradia výlučne prevodom (vkladom) na účet klubu (nie v hotovosti) v nasledovných termínoch:

  1. 50% z poplatku najneskôr do 30. novembra 2020.
  2. 50% z poplatku najneskôr do 20. januára 2021.

 

Platobné údaje:
Číslo účtu (IBAN): SK41 0900 0000 0000 4828 1403
Variabilný symbol pre prvých 50%: 112020
Variabilný symbol pre druhých 50%: 12021
Konštantný symbol: 0558
Do poznámky: uviesť členské zima a meno a priezvisko hráča

Ohľadom zaradenia hráčov do skupín, ako aj ďalších otázok týkajúcich sa tréningu a poplatkov prosíme rodičov, aby kontaktovali svojich trénerov.

Schválené Výborom klubu dňa 23.10.2020

Cenník klubu pre halovú sezónu 2020/2021

Halová sezóna prebieha oficiálne od pondelka 26. októbra 2020 do nedele 4. apríla 2021 (spolu 23 týždňov). V prípade záujmu je možno si hranie v hale zakúpiť aj mimo halovej (zimnej) sezóny.

OBE HALY sú prednostne určené pre potreby (tréningový proces) deti, hráčov a členov klubu. Prípadné voľné hodiny budú poskytnuté na prenájom hráčom iných klubov a verejnosti.

Cenník za prenájom STAREJ HALY (povrch Taraflex)
Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00 hod 12€/hod
14:00 – 20:00 hod (len klub) 16€/hod
20:00 – 23:00 hod 14€/hod
Sobota, nedeľa, sviatok: 6:00 – 23:00 hod 14€/hod
Cenník za prenájom NOVEJ HALY (povrch GREEN SET COMFORT):
Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00 hod 14€/hod
14:00 – 20:00 hod (len klub) 18€/hod
20:00 – 23:00 hod 16€/hod
Sobota, nedeľa, sviatok: 6:00 – 23:00 hod 16€/hod

* Pre hráčov klubu zapojených v tréningovom procese klubu je cena počas víkendov a sviatkov 10 €/hod za novú aj starú halu (pre sparingové tréningy a zápasy nad rámec bežných tréningov).

Pri kúpe pevnej (fixnej) hodiny na celé obdobie a platbe do 30.11.2020 bude poskytnutá zľava vo výške 10%.

Rezerváciu PEVNEJ HODINY na celú halovú sezónu je potrebné si dohodnúť s Andrejom Bartovicom, tel. 0905 645074, mail: bartovic@abcontact.sk.

Bežné jednorázové hranie sa objednáva telefonicky na čísle 0917 171 018.

Cenník je platný na obdobie od 15.10.2020 do 4.4.2021.