Aj tento rok sa uchádzame o 2% alebo 3% z Vašej dane

Vážení členovia a partneri klubu, rodičia, nadšenci a priaznivci tenisu,

Tenisový klub Kúpele Piešťany sa dlhodobo snaží umožniť čo najvyššiemu počtu záujemcov zmysluplne, zdravo a s radosťou využívať voľný čas. Dávame zverencom nielen pevné základy tenisu, ale aj zdravého a aktívneho životného štýlu.

Vlani sa nám podarilo vďaka Vašim 2% z dane zakúpiť ceny odovzdané deťom pri ukončení sezóny, dokúpiť klubové tričká, lopty a ďalšie tréningové pomôcky pre všetky kategórie, čiastočne obnoviť zariadenie dvorcov zakúpením nových umelých čiar, tenisových sietí, plachiet na ploty (tzv. windbreaky) a aj stĺpikov na dvorec č. 1. Vaša podpora pomohla utužiť klubizmus a zlepšiť kvalitu dvorcov a hrania ako takého.

Preto si Vás aj v tomto roku dovoľujeme požiadať o pomoc vo forme 2% Vašich daní, ktorá nám umožní naďalej rozširovať a skvalitňovať činnosť nášho klubu aj v roku 2022. Veľmi si vážime Vašu dôveru a verte, že tieto peniaze sú pre nás veľkým prínosom.

Stiahnite si predpripravené dokumenty: Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Napredujeme aj vďaka Vašej pomoci.

Ď a k u j e m e !

Vedenie a tréneri Tenisového klubu Kúpele Piešťany