Kúpelácka tenisová amatérska liga (KTAL) – nultý ročník od 13. mája 2024

Milí tenisoví nadšenci,

dňom 13.5.2024 sa rozbieha nultý ročník Kúpeláckej tenisovej amatérskej ligy (KTAL) na tenisových dvorcoch TK Kúpele v Piešťanoch.

KTAL je vhodná pre všetkých amatérskych hráčov bez vekového rozdielu s cieľom nájdenia nových hráčov a porovnania si svojich tenisových schopností s ostatnými prihlásenými amatérskymi hráčmi v zmysle pravidiel fair play.

Pravidlá ligy:

 • systém ligy – hráči budú rozlosovaní do skupín, z ktorých najlepší postúpia do vyššej výkonnostnej skupiny, naopak – tí menej úspešní hráči zostúpia do nižšej výkonnostnej skupiny,
 • hrať sa bude systémom na dva víťazné sety, v prípade stavu 1:1 na sety bude rozhodovať tiebreak do 10 víťazných bodov,
 • termíny si hráči budú dohadovať sami medzi sebou,
 • ak niektorý z hráčov 3 x odmietne termín zápasu automaticky sa mu zápas skrečuje v prospech jeho súpera,
 • výsledok zápasu sa bude posielať zodpovednému človeku formou SMS správy,
 • po každom kole bude na základe výsledkov stanovené poradie v každej skupine.
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje výsledok posledného vzájomného zápasu,
 • hráči si zabezpečia tenisové loptičky sami po vzájomnej dohode,
 • tenisové kurty si hradí každý hráč v zmysle platných poplatkov TK Kúpele,
 • štartovné je v sume 20 € a okrem iného bude použité aj na občerstvenie, ceny atď. na záverečnom turnaji, ktorý je naplánovaný na október tohto roka,
 • štartovné sa hradí na účet TK Kúpele Piešťany, IBAN: SK41 0900 0000 0000 4828 1403, VS: 4024, KS: 0308, do pozn. prosím uviesť: štartovné KTAL + meno a priezvisko hráča,
 • o presnom termíne záverečného turnaja bude rozhodnuté v priebehu sezóny.

Záujemcovia hláste sa formou SMS správy u organizátora KTAL Petra Violu, na tel. číslo 0918 718 227 s uvedením svojho mena a priezviska.

KTAL rozlosovanie a hrací system