Parte

So zármutkom sme prijali správu, že dňa 7.4.2020 zomrela vo veku nedožitých 78 rokov pani Margita Pullmannová. V klubových podmienkach pôsobila dlhodobo ako zdravotníčka počas medzinárodných i domácich súťaží.

V zmysle súčasných pokynov sa posledná rozlúčka uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny.

Česť jej pamiatke.