Toalety v prevádzkovej budove sú od 11.5.2020 otvorené.

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/3795/2020, zo dňa 05.05.2020, ktoré okrem iného zrušilo opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, sú TOALETY v prevádzkovej budove klubu
(za dvorcami č. 10 a 11) počnúc dňom 11. mája 2020 OTVORENÉ. Toalety oproti terase (vo veži v starej hale) sú z dôvodu ich rekonštrukcie zatvorené. Naďalej v zmysle nariadenia zostávajú uzatvorené šatne a sprchy!