V prestupovom období sme posilnili hráčsky tím a tenisový klub sa utešene rozrastá

V roku 2020 prešiel piešťanský tenisový klub výraznými zmenami na trénerských postoch, čo prinieslo želané ovocie vo forme prvých výsledkov. Pod taktovkou šéftrénera Miloslava Grolmusa sa systematizoval tréningový proces v klube, stanovili sa pravidlá, plány a ciele, tak aby všetci hráči majúci ambíciu hrať súťažný tenis a ich rodičia, získali jasný obraz o tom, ako treba dnešnú tenisovú mládež trénovať a pripravovať na vrcholový tenis nielen na dvorci, ale aj mimo neho.

Už počas leta Milo Grolmus spoločne s Matúšom Belancom vytvorili tréningovú skupinu hráčov a hráčok vo veku 13 – 18 rokov, ktorá sa utešene rozrastá. Do klubu sa začali vracať jeho odchovanci a postupne sa pripájajú aj ďalší kvalitní hráči z okolia, ako tomu bolo aj v minulosti.

Výbornú prácu s mladšími deťmi odvádzajú Diana Zelanayová a Andy Brown. O úspechov chlapcov do 10 rokov sme písali v samostatných článkoch. Veľká škoda, že národné finále Detského Davis cupu v NTC sa pravdepodobne z pandemických dôvodov už tento rok neuskutoční. V kurzoch si počas leta vyskúšalo tenis 50 detí vo veku 5-10 rokov, pričom 25 z nich pokračuje a o budúcnosť klubu sa tak v tejto chvíli báť nemusíme.

O zlepšenie fyzickej kondície hráčov a ich pozitívnu energiu sa stará vždy dobre naladená kondičná trénerka Petra Mráziková.

Jedným z kritérií, na základe ktorých sa dá hodnotiť činnosť klubu v predchádzajúcom roku (práca trénerov a manažérskych schopností vedenia klubu), je aj aktivita v prestupovom období, ktoré je každoročne len jedno a to medzi 15. októbrom a 5. novembrom.

V práve skončenom prestupovom období požiadalo o prestup do Tenisového klubu Kúpele Piešťany dvadsaťpäť hráčov a hráčok, z toho dvadsať prestupov už bolo aj schválených. Žiaľ k prestupom piatich hráčov nedal TC Empire Trnava súhlas a tieto prestupy boli len zaevidované s ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu. Zároveň päť hráčov od nás prestúpilo do iného klubu.

Zoznam hráčov a hráčok, ktorí k nám počas prestupového obdobia prestúpili (uvádzame s rokom narodenia): Alexandra Matejčíková (2000), Mária Matejčíková (2003), Simon Tomčík (2009), Michaela Chudová (2007), Dominik Mačej (2009), Karolína Valko (2010), Aleš Mísař (2002), Alexandra Chudová (2009), Matúš Rusnák (2000), Klára Švorcová (2003), Daniel Dvorský (2005), Eliška Rusnáková (2005), Jakub Szabo (2007), David Švorc (1973), Oliver Kecskés (2006), Matúš Kido (2005), Alex Lapšanský (2006), Tomáš Krajčovič (2009), Michal Kalinčík (2010) a Dávid Daniška (2003).

Zoznam hráčov, ktorých prestup k nám bol počas prestupového obdobia zaevidovaný: Kristína Mráziková (2001), Karolína Mráziková (2004), Romana Zelenayová (2004), Lilien Lašáková (2005) a Sebastián Faga (2005).

Jedným z výsledkom činnosti tenisového klubu v roku 2020 je schopnosť splniť v roku 2021 ďalší z cieľov, ktorí si dalo nové vedenie klubu – a to čo najskôr byť schopné prihlásiť tímy do súťaží družstiev vo všetkých kategóriách. V kategóriách ženy, dorastenky a mladší žiaci s určitosťou prihlásime hráčske tímy dokonca dva.

Celý trénerský tím si už dnes uvedomuje záväzok a zodpovednosť pripraviť čo najlepšie hráčov počas zimnej sezóny na turnaje v letnej sezóne 2021 a to tak, aby boli v našom klube spokojní a napredovali po tenisovej i osobnostnej stránke.